ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ .30

Hara Hara Mahadeva

ಎಲ್ಲರಿಗು PB EDITING STUDIO website ಗೆ ಸ್ವಾಗತ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

ಹಾಯ್ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೊತ್ತೊಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇ ವಿಡಿಯೋ ಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ

ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು

ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ ಗೆಳೆಯರೇ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು pb Editing Studio ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರ ನೇರವಾದ ಲಿಂಕ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕಳ್ಳಬಹುದು

Telegram Channel Link 👉 JOIN

ಗೆಳೆಯರೇ ನೀವು ಮದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು alight motion application ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೀರುತ್ತೆನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ beat mark Froject and shake effect project ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

BEAT MARK

ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ beat Mark Project ಮುಂದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ alight motion application ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಗೆಳೆಯರೇ

ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆನೇ ಗೆಳೆಯರೇ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಅದನು ಒಂದು ಸಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ನಾನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

SHAKE EFFECT

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 🙏

By Aadmi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *