ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

( Ration Card ) ಇದು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊಡುವ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಗತ್ಯ ವಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಐದು ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿದೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊಡುವ ಐದು ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಯ ಬದಲಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಗೆ 34 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಯ ಯಜೇಮಾನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಾ

ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲಾ

ಹಾಗೂ ಹಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ ಇರುವುದು

ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಇರದಿರುವುದು ಸಹ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ದಿನ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು

ಈಗಾಲೇ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವರ್ ದೋಷ ದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತಸ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 1 ತಾರೀಕು ದಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಈ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಳಿದೆ

ನೀವು ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬರಲು ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ವಾಗಿದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಹಣ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಯ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಇದೆ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

~» Beat Mark Preset Link.
Download

~» Shake Effect Preset Link.
Download

~» Beat Mark Xml Link.
Download

~» Shake Effect Xml Link.
Download

By Aadmi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *